Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań


deleteCategory
Metoda umożliwia usunięcie kategorii z magazynu BaseLinkera lub magazynu sklepu podłączonego do BaseLinkera. Razem z kategorią usuwane są zawarte w niej produkty (nie dotyczy to jednak produktów w podkategoriach). Kategorie podrzędne zostaną zmienione na kategorie najwyższego rzędu.


Parametry wejściowe
storage_idintIdentyfikator magazynu. Może być to jeden z wielu magazynów produktów utworzonych przez klienta w BaseLinkerze, lub magazyn zewnętrznego sklepu internetowego.
category_idintNumer usuwanej kategorii w magazynie BaseLinkera lub magazynie sklepu.Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_codePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: