Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań


deleteProductVariant
Metoda umożliwia usunięcie wariantu produktu z magazynu BaseLinkera lub magazynu sklepu podłączonego do BaseLinkera.


Parametry wejściowe
storage_idintIdentyfikator magazynu. Może być to jeden z wielu magazynów produktów utworzonych przez klienta w BaseLinkerze, lub magazyn zewnętrznego sklepu internetowego.
product_idvarchar(30)Identyfikator produktu z magazynu BaseLinkera lub magazynu podłączonego sklepu
variant_idvarchar(30)Identyfikator wariantu produktu z magazynu BaseLinkera lub magazynu podłączonego sklepuDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_codePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: