Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań


getCategories
Metoda umożliwia pobranie listy kategorii magazynu BaseLinkera lub magazynu sklepu podłączonego do BaseLinkera.


Parametry wejściowe
storage_idintIdentyfikator magazynu. Może być to jeden z wielu magazynów produktów utworzonych przez klienta w BaseLinkerze, lub magazyn zewnętrznego sklepu internetowego.Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storage_idintIdentyfikator magazynu.
categoriesarrayTablica z kategoriami zawierająca pola wymienione poniżej.
| - category_idintIdentyfikator kategorii.
| - namevarchar(200)Nazwa kategorii
| - parent_idintIdentyfikator kategorii nadrzędnej.Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: