Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań


getProductsList
Metoda umożliwia pobranie dokładnych danych wybranych produktów z magazynu BaseLinkera lub magazynu sklepu podłączonego do BaseLinkera.


Parametry wejściowe
storage_idintIdentyfikator magazynu. Może być to jeden z wielu magazynów produktów utworzonych przez klienta w BaseLinkerze, lub magazyn zewnętrznego sklepu internetowego.
filter_category_idvarchar(30)(nieobowiązkowe) Pobranie produktów z konkretnej kategorii (nieobowiązkowe)
filter_limitvarchar(30)(nieobowiązkowe) limit zwróconych kategorii w formacie SQLowym ("ilość pomijanych, ilość pobieranych")
filter_sortvarchar(30)(nieobowiązkowe) wartość po której ma być sortowana lista produktów. Możliwe wartości: "id [ASC|DESC]", "name [ASC|DESC]", "quantity [ASC|DESC]", "price [ASC|DESC]"
filter_idvarchar(30)(nieobowiązkowe) ograniczenie wyników do konkretnego id produktu
filter_eanvarchar(320)(nieobowiązkowe) ograniczenie wyników do konkretnego ean
filter_skuvarchar(32)(nieobowiązkowe) ograniczenie wyników do konkretnego sku (numeru magazynowego)
filter_namevarchar(100)(nieobowiązkowe) filtr nazw przedmiotów (fragment szukanej nazwy lub puste pole)
filter_price_fromfloat(nieobowiązkowe) dolne ograniczenie ceny (nie wyświetlane produkty z niższą ceną)
filter_price_tofloat(nieobowiązkowe) górne ograniczenie ceny
filter_quantity_fromint(nieobowiązkowe) dolne ograniczenie ilości produktów
filter_quantity_toint(nieobowiązkowe) górne ograniczenie ilości produktów
filter_availableint(nieobowiązkowe) wyświetlanie tylko produktów oznaczonych jako dostępne (wartość 1) lub niedostępne (0) lub wszystkich (pusta wartość)Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storage_idintIdentyfikator magazynu. Może być to jeden z wielu magazynów produktów utworzonych przez klienta w BaseLinkerze, lub magazyn zewnętrznego sklepu internetowego.
productsarrayTablica z produktami zawierająca pola wymienione poniżej
| - product_idvarchar(30)Główny identyfikator produktu.
| - eanvarchar(32)Numer EAN produktu.
| - skuvarchar(32)Numer SKU produktu.
| - namevarchar(200)Nazwa produktu
| - quantityintStan magazynowy
| - price_bruttofloatCena brutto produktu (z poziomu ten funkcji nie ma dostępu do ceny netto).Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: