Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


* W przypadku zmiany formatu parametru/wycofania parametru/wycofania metody dotychczasowe integracje są obsługiwane w trybie kompatybilnosci wstecznej. Zalecamy wprowadzenie jak najszybszych modyfikacji w systemach wykorzystujących API, ponieważ kompatybilnosć pozostaje zachowana przez pół roku od momentu opublikowania zmiany.

2019-12-29 - dodanie pola "nip" w funkcji getNewReceipts
2019-12-12 - dodanie funkcji getOrderPaymentsHistory, która umożliwia pobranie historii płatności dla wybranego zamówienia
2019-11-28 - (WAŻNE) zmiana formatu parametru "storage_id" w funkcjach magazynu produktów z "[id:int]" na "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- dodanie obsługi magazynów zewnętrznych (sklepów/hurtowni) w funkcjach getStoragesList, getCategories, getProductsList, getProductsData, updateProductsQuantity
- (WAŻNE) dodanie parametru "page" w funkcji getProductsList zamiast parametru "filter_limit" (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- (WAŻNE) wycofanie parametru "read" w funkcji getStoragesList (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- (WAŻNE) wycofanie parametru "write" w funkcji getStoragesList (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- (WAŻNE) dodanie parametru "price_brutto" w funkcji addProductVariant zamiast parametru "price_netto" (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- (WAŻNE) dodanie parametru "price_brutto" w funkcji updateProductsPrices zamiast parametru "price_netto" (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- dodanie funkcji getProductsQuantity wraz z obsługą magazynów zewnętrznych (sklepów/hurtowni)
- dodanie funkcji getProductsPrices wraz z obsługą magazynów zewnętrznych (sklepów/hurtowni)
- dodanie parametru "attributes" do tablicy "products" w funkcji addOrder

* W przypadku zmiany formatu parametru/wycofania parametru/wycofania metody dotychczasowe integracje są obsługiwane w trybie kompatybilnosci wstecznej. Zalecamy wprowadzenie jak najszybszych modyfikacji w systemach wykorzystujących API, ponieważ kompatybilnosć pozostaje zachowana przez pół roku od momentu opublikowania zmiany.