Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getCouriersList
Metoda umożliwia pobranie listy dostępnych kurierów.


Parametry wejściowe



Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
couriersarrayTablica z listą kurierów zawierająca pola wymienione poniżej.
| - codevarchar(20)Kod kuriera
| - namevarchar(30)Nazwa kuriera



Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: