Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


* W przypadku zmiany formatu parametru/wycofania parametru/wycofania metody dotychczasowe integracje są obsługiwane w trybie kompatybilnosci wstecznej. Zalecamy wprowadzenie jak najszybszych modyfikacji w systemach wykorzystujących API, ponieważ kompatybilnosć pozostaje zachowana przez pół roku od momentu opublikowania zmiany.

2020-11-18 - dodanie w zapytaniu parametru get_external_invoices do metody getInvoices
2020-09-07 - dodanie w odpowiedzi pola external_id z identyfikatorem faktury w zewnętrznym systemie do metody getInvoices
2020-08-18 - dodanie w zapytaniu parametru package_id do metod getLabel, deleteCourierPackage
- dodanie w odpowiedzi pola package_id z identyfikatorem przesyłki do metod createPackage, createPackageManual
- dodanie w odpowiedzi pola courier_inner_number z wewnętrznym numerem kuriera do metod createPackage, getOrderPackages
- dodanie funkcji getReceipt, która umożliwia pobranie informacji o paragonie do zamówienia
- dodanie w zapytaniu parametru description_extra3, description_extra4 do metod addProduct, getProductsData
2020-05-18 - dodanie pola series_id z identyfikatorem serii numeracji do metod getInvoices, getNewReceipts
- dodanie parametru series_id do getInvoices, umożliwia filtrowanie po serii numeracji faktury
2020-03-05 - dodanie funkcji addInvoice, która umożliwia wystawienie faktury do zamówienia
- dodanie funkcji getSeries, która umożliwia pobranie serii numeracji faktury i paragonu
2020-02-27 - dodanie pola delivery_point_id z identyfikatorem punktu odbioru do metod getOrders, setOrderFields, addOrder
- dodanie pola external_invoice_number z numerem faktury z zewnętrznego systemu do metody getInvoices
- (WAŻNE) dodanie parametru "price_brutto" w funkcji addProduct zamiast parametru "price_netto" (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
2020-02-15 - dodanie funkcji addOrderInvoiceFile, która umożliwia dodanie własnego dokumentu PDF do faktury wystawionej w BaseLinkerze
2020-02-06 - dodanie funkcji deleteCourierPackage, która umożliwia usunięcie przesyłki
2020-01-23 - dodanie parametru "sku" i "ean" do tablicy "products" w funkcji getNewReceipts
2019-12-29 - dodanie pola "nip" w funkcji getNewReceipts
2019-12-12 - dodanie funkcji getOrderPaymentsHistory, która umożliwia pobranie historii płatności dla wybranego zamówienia
2019-11-28 - (WAŻNE) zmiana formatu parametru "storage_id" w funkcjach magazynu produktów z "[id:int]" na "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- dodanie obsługi magazynów zewnętrznych (sklepów/hurtowni) w funkcjach getStoragesList, getCategories, getProductsList, getProductsData, updateProductsQuantity
- (WAŻNE) dodanie parametru "page" w funkcji getProductsList zamiast parametru "filter_limit" (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- (WAŻNE) wycofanie parametru "read" w funkcji getStoragesList (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- (WAŻNE) wycofanie parametru "write" w funkcji getStoragesList (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- (WAŻNE) dodanie parametru "price_brutto" w funkcji addProductVariant zamiast parametru "price_netto" (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- (WAŻNE) dodanie parametru "price_brutto" w funkcji updateProductsPrices zamiast parametru "price_netto" (z zachowaniem kompatybilnosci wstecznej*)
- dodanie funkcji getProductsQuantity wraz z obsługą magazynów zewnętrznych (sklepów/hurtowni)
- dodanie funkcji getProductsPrices wraz z obsługą magazynów zewnętrznych (sklepów/hurtowni)
- dodanie parametru "attributes" do tablicy "products" w funkcji addOrder

* W przypadku zmiany formatu parametru/wycofania parametru/wycofania metody dotychczasowe integracje są obsługiwane w trybie kompatybilnosci wstecznej. Zalecamy wprowadzenie jak najszybszych modyfikacji w systemach wykorzystujących API, ponieważ kompatybilnosć pozostaje zachowana przez pół roku od momentu opublikowania zmiany.