Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


addInvoice
(NOWA) Metoda umożliwia wystawienie faktury do zamówienia.


Parametry wejściowe
order_idintIdentyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker
series_idintIdentyfikator serii numeracjiDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
invoice_idintIdentyfikator dodanej faktury.Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: