Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


addOrder
Metoda umożliwia dodanie nowego zamówienia do managera zamówień BaseLinker.


Parametry wejściowe
order_status_idintStatus zamówienia (lista statusów do pobrania metodą getOrderStatusList
date_addintData utworzenia zamówienia (format unix time)
currencychar(3)Waluta (np. PLN, EUR)
payment_methodvarchar(30)Metoda płatności
payment_method_codboolFlaga informująca czy rodzaj płatności jest pobraniowy (opłata przy odbiorze)
paidboolInformacja, czy zamówienie jest opłacone. Wartość "1" automatycznie dodaje do zamówienia wpłatę, na pełną kwotę zamówienia.
user_commentsvarchar(510)Komentarz kupującego
admin_commentsvarchar(200)Uwagi sprzedawcy
emailvarchar(150)Adres email kupującego
phonevarchar(100)Numer telefonu kupującego
user_loginvarchar(30)Login użytkownika Allegro lub ebay
delivery_methodvarchar(30)Nazwa sposobu dostawy
delivery_pricefloatKoszt dostawy brutto
delivery_fullnamevarchar(100)Adres dostawy - imię i nazwisko
delivery_companyvarchar(100)Adres dostawy - firma
delivery_addressvarchar(100)Adres dostawy - ulica i numer domu
delivery_postcodevarchar(100)Adres dostawy - kod pocztowy
delivery_cityvarchar(100)Adres dostawy - miasto
delivery_country_codechar(2)Adres dostawy - kod kraju (dwuliterowy, np PL)
delivery_point_idvarchar(40)Odbiór w punkcie - identyfikator punktu odbioru
delivery_point_namevarchar(100)Odbiór w punkcie - nazwa punktu odbioru
delivery_point_addressvarchar(100)Odbiór w punkcie - adres punktu odbioru
delivery_point_postcodevarchar(100)Odbiór w punkcie - kod pocztowy punktu odbioru
delivery_point_cityvarchar(100)Odbiór w punkcie - miasto punktu odbioru
invoice_fullnamevarchar(100)Dane płatnika - imię i nazwisko
invoice_companyvarchar(100)Dane płatnika - firma
invoice_nipvarchar(100)Dane płatnika - NIP
invoice_addressvarchar(100)Dane płatnika - ulica i numer domu
invoice_postcodevarchar(100)Dane płatnika - kod pocztowy
invoice_cityvarchar(100)Dane płatnika - miasto
invoice_country_codechar(2)Dane płatnika - kod kraju (dwuliterowy, np PL)
want_invoiceboolFlaga oznaczająca czy klient chce fakturę (1 - tak, 0 - nie)
extra_field_1varchar(50)Wartość z "pola dodatkowego 1" - sprzedawca może trzymać tam dowolne informacje
extra_field_2varchar(50)Wartość z "pola dodatkowego 2" - sprzedawca może trzymać tam dowolne informacje
productsarrayTablica zawierająca produktu zamówienia. Każdy element tablicy to również tablica, zawierająca pola:
storage (varchar) - typ magazynu z którego pochodzi produkt (dostępne wartości: "db" - magazyn wewnętrzny BaseLinker, "shop" - magazyn sklepu internetowego, "warehouse" - podłączona hurtownia).
storage_id (int) - identyfikator magazynu z którego pochodzi produkt (jeden z podłączonych do konta sklepów). Wartość "0" w przypadku produktu z wewnętrznego magazynu BaseLinker.
product_id (varchar) - identyfikator produktu w magazynie BaseLinkera lub magazynie sklepu. Puste jeśli numer produktu nie jest znany
variant_id (int) - identyfikator wariantu produktu. Puste jeśli numer wariantu nie jest znany
name (varchar) - nazwa produktu
sku (varchar) - sku produktu
ean (varchar) - ean produktu
attributes (varchar) - szczegółowe atrybuty produktu (np. "Kolor: niebieski")
price_brutto (float) - cena brutto pojedynczej sztuki
tax_rate (int) - stawka VAT
quantity (int) - ilość sztuk
weight (float) - waga pojedynczej sztukiDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
order_idintIdentyfikator dodanego zamówienia.Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: