Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


addOrderInvoiceFile
(NOWA) Metoda umożliwia dodanie zewnętrznego pliku PDF do faktury wystawionej wcześniej z poziomu BaseLinkera. Pozwala to na podmianę standardowej faktury z BaseLinkera na fakturę wystawioną np. w programie ERP.


Parametry wejściowe
invoice_idintIdentyfikator faktury z BaseLinkera
filetextPlik PDF z fakturą w zapisie binarnym zakodowany w base64, na samym początku stringu z fakturą podać przedrostek "data:" np. "data:4AAQSkZJRgABA[...]"
external_invoice_numbervarchar(30)Numer faktury z zewnętrznego systemu (nadpisuje numer faktury z BaseLinkera)Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_codePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: