Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


addOrderProduct
Metoda umożliwia dodanie nowego produktu do zamówienia.


Parametry wejściowe
order_idintIdentyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker
storagevarchar(9)Typ magazynu z którego pochodzi produkt (dostępne wartości: "db" - magazyn wewnętrzny BaseLinker, "shop" - magazyn sklepu internetowego, "warehouse" - podłączona hurtownia)
storage_idvarchar(50)Identyfikator magazynu z którego pochodzi produkt (jeden z magazynów BaseLinkera lub jeden z podłączonych do konta sklepów). Wartość "0" w przypadku produktu z wewnętrznego magazynu BaseLinker.
product_idvarchar(50)Identyfikator produktu w magazynie BaseLinkera lub magazynie sklepu. Puste jeśli numer produktu nie jest znany
variant_idvarchar(30)Identyfikator wariantu produktu. Puste jeśli numer wariantu nie jest znany
auction_idvarchar(20)Numer aukcji (jeśli zamówienie pochodzi z allegro/ebay)
namevarchar(130)Nazwa produktu
skuvarchar(40)Numer SKU produktu
eanvarchar(40)Numer EAN produktu
attributesvarchar(150)Szczegółowe atrybuty produktu, np "Kolor: niebieski" (nazwa wariantu)
price_bruttofloatCena brutto pojedynczej sztuki
tax_rateintStawka VAT
quantityintIlość sztuk
weightfloatWaga pojedynczej sztukiDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
order_product_idintIdentyfikator dodanej do zamówienia pozycji.Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: