Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


addProduct
Metoda umożliwia dodanie nowego produktu do magazynu BaseLinkera. Podanie produktu wraz z ID, powoduje aktualizacje zapisanego wcześniej produktu.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
product_idvarchar(30)Główny identyfikator produktu, podawany tylko podczas aktualizacji. W przypadku tworzenia nowego produktu powinien być pusty. Identyfikator nowego produktu zostaje zwrócony w odpowiedzi tej metody.
eanvarchar(32)Numer EAN produktu.
skuvarchar(32)Numer SKU produktu.
namevarchar(200)Nazwa produktu
quantityintStan magazynowy
price_bruttofloatCena brutto
price_wholesale_nettofloatCena hurtowa netto
tax_rateintStawka VAT (np "23")
weightfloatWaga w kilogramach
descriptiontextOpis produktu
description_extra1textDodatkowy opis produktu
description_extra2textDodatkowy opis produktu
description_extra3textDodatkowy opis produktu
description_extra4textDodatkowy opis produktu
man_namevarchar(50)Nazwa producenta
category_idintID kategorii produktu (kategoria musi zostać utworzona wcześniej przez metodę addCategories)
imagesarrayTablica zawierająca zdjęcia produktu (maksymalnie 16). Każdy element tablicy to osobne zdjęcie. Przekazane może zostać zdjęcie w zapisie binarnym, lub link do zdjęcia. W przypadku zapisu binarnego, zdjęcie należy zakodować w base64 i na samym początku stringu ze zdjęciem podać przedrostek "data:". W przypadku linku do zdjęcia, przed linkiem należy podać przedrostek "url:". Przykład:
images[0] = "url:http://adres.pl/zdjecie.jpg";
images[1] = "data:4AAQSkZJRgABA[...]";
featuresarrayTablica zawierająca cechy produktu w formie listy. Każdy element tablicy to obiekt zawierający dwa pola:
name (varchar) - nazwa parametru np "rozdzielczość"
value (varchar) - wartość parametru, np "Full HD"

Jeśli nazwa parametru będzie identyczna jak nazwa parametru stosowana w kategoriach serwisu Allegro.pl, parametr zostanie automatycznie uzupełniony przy wystawianiu aukcji, co znacznie ułatwi sprzedawcy wystawianie produktów.Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w którym produkt został dodany lub zmieniony w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
product_idvarchar(30)Numer dodanego lub zaktualizowanego produktu w magazynie BaseLinkera. W zewnętrznej aplikacji należy stworzyć powiazanie numeru wewnętrznego z otrzymanym tutaj numerem. Będzie on później wykorzystywany do aktualizacji dodanego produktu. Ten numer zostanie także podany w pozycjach zamówienia w funkcji getOrders.
warningsobjectObiekt z uwagami dotyczącymi dodawania produktu (np. błędy obrazków lub inne które nie powodują przerwania żądania). Każde pole obiektu informuje o oddzielnym błędzie.Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: