Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


addProductVariant
Metoda umożliwia dodanie nowego wariantu do produktu w magazynie BaseLinkera. Podanie wariantu wraz z ID, powoduje aktualizacje zapisanego wcześniej wariantu.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
product_idvarchar(30)Identyfikator produktu.
variant_idvarchar(30)Identyfikator wariantu produktu. Podawany tylko podczas aktualizacji. W przypadku tworzenia nowego wariantu powinien być pusty. Identyfikator nowego wariantu zostaje zwrócony w odpowiedzi tej metody.
namevarchar(100)Nazwa wariantu
quantityintStan magazynowy
price_bruttofloatCena brutto
skuvarchar(32)SKU - numer magazynowy
eanvarchar(32)EANDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w którym produkt został dodany lub zmieniony w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
product_idvarchar(30)Numer produktu do którego został dodany/zmieniony wariant.
variant_idvarchar(30)Numer dodanego lub zaktualizowanego wariantu produktu w magazynie BaseLinkera. W zewnętrznej aplikacji należy stworzyć powiazanie numeru wewnętrznego z otrzymanym tutaj numerem. Będzie on później wykorzystywany do aktualizacji dodanego wariantu produktu. Ten numer zostanie także podany w pozycjach zamówienia w funkcji getOrders .Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: