Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


deleteCategory
Metoda umożliwia usunięcie kategorii z magazynu BaseLinkera. Razem z kategorią usuwane są zawarte w niej produkty (nie dotyczy to jednak produktów w podkategoriach). Kategorie podrzędne zostaną zmienione na kategorie najwyższego rzędu.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
category_idintNumer usuwanej kategorii w magazynie BaseLinkera.Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_codePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: