Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


deleteCourierPackage
(NOWA) Metoda umożliwia usunięcie wcześniej utworzonej przesyłki. Metoda usuwa przesyłki z systemu BaseLinkera oraz z systemu kuriera, jeżeli API kuriera daje taką możliwość


Parametry wejściowe
courier_codevarchar(20)Kod kuriera
package_idintID przesyłki, niewymagane jeżeli podano package_number
package_numbervarchar(40)Numer przesyłki (numer nadawczy), niewymagane jeżeli podano package_id
force_deletebool(nieobowiązkowe, domyślnie false) Wymuszenie usunięcia przesyłki z bazy BaseLinkera w przypadku wystąpienia błędu z usunięciem przesyłki w API kurieraDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_codePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: