Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


deleteOrderProduct
Metoda umożliwia usunięcie konkretnego produktu z zamówienia.


Parametry wejściowe
order_idintIdentyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker.
order_product_idintIdentyfikator pozycji zamówienia z managera zamówień BaseLinker.Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_codePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: