Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getCategories
Metoda umożliwia pobranie listy kategorii magazynu BaseLinkera lub magazynu sklepu podłączonego do BaseLinkera.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
categoriesarrayTablica z kategoriami zawierająca pola wymienione poniżej.
| - category_idintIdentyfikator kategorii.
| - namevarchar(200)Nazwa kategorii
| - parent_idintIdentyfikator kategorii nadrzędnej.Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: