Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getCourierAccounts
Metoda umożliwia pobranie listy kont podłączonych u danego kuriera.


Parametry wejściowe
courier_codevarchar(20)Kod kurieraDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
accountsarrayTablica z listą dostepnych kont.
| - idintId konta
| - namevarcharNazwa kontaPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: