Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getCouriersList
Metoda umożliwia pobranie listy dostępnych kurierów.


Parametry wejścioweDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
couriersarrayTablica z listą kurierów zawierająca pola wymienione poniżej.
| - codevarchar(20)Kod kuriera
| - namevarchar(30)Nazwa kurieraPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: