Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getJournalList
Metoda umożliwia pobieranie listy zdarzeń w zamówieniach.


Parametry wejściowe
last_log_idintNumer ID loga od którego mają być pobierane logi
logs_typesarrayLista ID zdarzenia
order_idintNumer ID zamówieniaDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
logsarrayLista zdarzeń
| - idintIdentyfikator zdarzenia
| - order_idintIdentyfikator zamówienia
| - log_typeintTyp zdarzenia:
1 - Utworzenie zamówienia
2 - Pobranie fod (potwierdzenie zamówienia)
3 - Opłacenie zamówienia
4 - Usunięcie zamówienia/faktury/paragonu
5 - Połączenie zamówień
6 - Rozdzielenie zamówień
7 - Wystawienie faktury
8 - Wystawienie paragonu
9 - Utworzenie przesyłki
10 - Usunięcie przesyłki
11 - Edycja danych dostawy
12 - Dodanie produktu do zamówienia
13 - Edycja produktu w zamówieniu
14 - Usunięcie produktu z zamówienia
15 - Dodanie kupującego na czarną listę
16 - Edycja danych zamówienia
17 - Skopiowanie zamówienia
18 - Zmiana statusu zamówienia
19 - Usunięcie faktury
20 - Usunięcie paragonu
| - object_idintDodatkowe informacje, w zależności od typu zdarzenia:
5 - ID zamówienia które zostało połączone
6 - ID nowego zamówienia utworzonego na podstawie rozdzielenia zamówienia
7 - ID faktury
9 - ID utworzonej przesyłki
10 - ID usuniętej przesyłki
14 - ID usuniętego produktu
17 - ID utworzonego zamówienia
18 - ID statusu zamówienia
| - dateintData zdarzeniaPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: