Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getNewReceipts
Metoda umożliwia pobranie paragonów oczekujących na wystawienie. Metoda ta powinna być wykorzystywana przy tworzeniu integracji z drukarką fiskalną. Co np. 10 sekund metodę odpytywać można o nowe paragony. Jeśli jakieś paragony pojawią się w odpowiedzi, po wydrukowaniu należy potwierdzić je metodą setOrderReceipt, aby zniknęły z listy oczekujących.


Parametry wejściowe
series_idint(nieobowiązkowe) ID serii numeracji umożliwia filtrowanie po serii numeracji paragonu. Stosowanie wielu serii numeracji dla paragonów jest zalecane, kiedy użytkowik posiada wiele drukarek fiskalnych. Dla każdej drukarki fiskalnej powinien ustawić oddzielną serię.Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
ordersarrayTablica z informacjami o znalezionych paragonach. Każde zamówienie opisane jest polami wymienionymi poniżej.
receipt_idintID paragonu, wykorzystywane w metodzie setOrderReceipt do zwrotnego oznaczenia paragonu jako wydrukowany
series_idintIdentyfikator serii numeracji paragonu
receipt_full_nrvarchar(30)Numer nadany przez BaseLinkera podczas tworzenia paragonu. Przykład numeru: "123/10/2018/P". Format zależy jest od ustawień - numeracja może być miesięczna, roczna lub ciągła (wtedy numerem jest kolejna liczba). Numer może zostać pominięty, drukarka fiskalna może wygenerować własny numer paragonu i zapisać go w metodzie setOrderReceipt.
order_idintIdentyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker
date_addintData utworzenia zamówienia (format unix time)
payment_methodvarchar(30)Nazwa rodzaju płatności
nipvarchar(30)Dane płatnika - NIP. Może zawierać znaki specjalne: litery (prefiks), myślniki i spacje. Należy samodzielnie oczyścić NIP z tych znaków wg uznania.
productsarrayTablica zawierająca produktu zamówienia. Każdy element tablicy to również tablica, zawierająca pola:
name (varchar) - nazwa produktu
price_brutto (float) - cena brutto pojedynczej sztuki
tax_rate (int) - stawka VAT
quantity (int) - ilość sztuk
sku (varchar) - numer SKU produktu
ean (varchar) - numer EAN produktuPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: