Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getOrderPackages
Metoda umożliwia pobranie wcześniej stworzonych przesyłek dla wybranego zamówienia.


Parametry wejściowe
order_idintIdentyfikator zamówieniaDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
packagesintID przesyłki
| - package_idintID przesyłki
| - courier_package_nrvarchar(40)Numer przesyłki (numer nadawczy)
| - courier_inner_numbervarchar(40)Wewnętrzny numer kuriera
| - courier_codevarchar(20)Kod kuriera
| - courier_other_namevarchar(20)Dodatkowa nazwa kuriera, występuje przy brokerach
| - tracking_status_dateintData ostatniego statusu śledzenia przesyłki
| - tracking_delivery_daysintIlość w których przesyłka została dostarczona od statusu Przekazane kurierowi do statusu Dostarczono z pominięciem weekendów
| - tracking_statusintStatus śledzenia kod:
0 - Nieznany
1 - Zarejestrowana u kuriera
2 - Przekazane kurierowi
3 - Nie dostarczono
4 - Wydano do doręczenia
5 - Dostarczono
6 - Zwrot
7 - Awizo
8 - Oczekuje w punkcie
9 - Zagubiona
10 - Anulowana
11 - W drodzePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: