Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getOrderPaymentsHistory
Metoda umożliwia pobranie historii płatności dla wybranego zamówienia, w tym zewnętrznego identyfikatora płatności z bramki płatniczej. Jedno zamówienie może mieć wiele wpisów w historii płatności, spowodowanych przez dopłaty, zmiany wartości zamówienia, ręczną edycję płatności.


Parametry wejściowe
order_idintIdentyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker
show_full_historybool(nieobowiązkowe, domyślnie false) Pobieraj pełną historię płatności, także wpisy o zmianie wartości zamówienia, ręczne edycje płatności w zamówieniu. Domyślnie false - zwraca jedynie wpisy zawierające zewnętrzny identyfikator płatności (najczęściej wykorzystywane).Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
paymentsarrayTablica z listą płatności. Każda płatność zawiera pola:
paid_before (float) - łączna zapłacona kwota przed daną zmianią
paid_after (float) - łączna zapłacona kwota po danej zmianie
total_price (float) - cena całkowita zamówienia
currency (varchar) - waluta
external_payment_id (varchar) - zewnętrzny identyfikator płatności
date (int) - data zarejestrowania zmiany (format unix time)Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: