Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getOrderStatusList
Metoda umożliwia pobranie statusów zamówień stworzonych przez klienta w managerze zamówień BaseLinker.


Parametry wejścioweDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
statusesarrayTablica z listą statusów. Każdy status zawiera pola:
id (int) - identyfikator statusu
name (varchar) - nazwa statusu (podstawowa)
name_for_customer (varchar) - długa nazwa statusu (prezentowana klientowi na stronie zamówienia) color (varchar) - kolor statusu w hexPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: