Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getOrders
Metoda umożliwia pobranie zamówień od określonej daty z managera zamówień BaseLinker. Listę zamówień można ograniczyć przy użyciu filtrów opisanych w parametrach metody. Maksymalnie zwracane jest 100 zamówień jednocześnie.

Zalecane jest pobieranie tylko potwierdzonych zamówień (get_unconfirmed_orders = false). Niepotwierdzone zamówienia mogą być niepełne. Użytkownik może być np. w trakcie tworzenia zamówienia - istnieje ono już w bazie, jednak nie ma uzupełnionych wszystkich informacji. Niepotwierdzone zamówienia mogą zawierać tylko częściową listę produktów i mogą zostać wkrótce zmienione. Zamówienia potwierdzone najczęściej nie ulegają już zmianie i mogą być bezpiecznie pobrane do zewnętrznego systemu.

Optymalny sposób pobierania bieżących zamówień to:
Pobranie identyfikatorów nowych zamówień metodą getJournalList.

Lub, przy wykorzystaniu tej metody:
1. Ustalenie początkowej daty i podanie jej w polu date_confirmed_from
2. Przetworzenie wszystkich odebranych zamówień. Jeśli odebrano 100 zamówień, oznacza to, że do pobrania może być ich jeszcze więcej.
3. Pobranie kolejnej paczki zamówień, podając w polu date_confirmed_from wartość z date_confirmed ostatnio pobranego zamówienia. Operacja powtarzana aż do otrzymania paczki z ilością zamówień mniejszą niż 100 (oznacza to że nie ma więcej zamówień do pobrania).
4. Zapisanie date_confirmed ostatnio przetworzonego zamówienia. Kolejne pobranie zamówień można wykonać od tej daty, aby nie pobierać dwukrotnie tych samych zamówień. Nie ma możliwości aby jakieś zamówienie 'wskoczyło' do bazy z wcześniejszą datą potwierdzenia. Tym sposobem ma się pewność, że pobrane zostały wszystkie potwierdzone zamówienia.


Parametry wejściowe
order_idint(nieobowiązkowe) Identyfikator zamówienia. Uzupełnienie tego pola spowoduje pobranie informacji tylko o jednym konkretnym zamówieniu.
date_confirmed_fromint(nieobowiązkowe) Data potwierdzenia zamówienia, od której mają zostać pobrane zamówienia. Format unix time stamp.
date_fromint(nieobowiązkowe) Data złożenia zamówienia, od której mają zostać pobrane zamówienia. Format unix time stamp.
id_fromint(nieobowiązkowe) Numer ID zamówienia od którego mają zostać pobrane kolejne zamówienia.
get_unconfirmed_ordersbool(nieobowiązkowe, domyślnie false) Pobieraj także niepotwierdzone zamówienia (jest to np. zamówienie z Allegro do którego klient nie wypełnił jeszcze formularza dostawy). Domyślnie false. Niepotwierdzone zamówienia mogą być jeszcze nie pełne, nieznany jest też sposób i cena wysyłki.
status_idint(nieobowiązkowe) Identyfikator statusu z którego pobrane mają być zamówienia. Pozostaw puste, aby pobrać zamówienia ze wszystkich statusów.
filter_emailvarchar(50)(nieobowiązkowe) Filtrowanie list zamówień wg adresu email (wyświetla tylko zamówienia z podanym adresem email).Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
ordersarrayTablica z informacjami o znalezionych zamówieniach. Każde zamówienie opisane jest polami wymienionymi poniżej.
order_idintIdentyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker
shop_order_idintIdentyfikator zamówienia nadany przez sklep
external_order_idvarchar(50)Identyfikator zamówienia które zostało pobrane z zewnętrzego źródła. Np numer zamówienia w sklepie, lub numer transakcji Allegro.
order_sourcevarchar(20)Żródło zamówienia - możliwe wartości "shop", "allegro", "ebay", "person", "arena", "carrefour", "ceneo", "emag", "empik", "etsy", etc.
order_source_idintIdentyfikator źródła (np wewnętrzne ID konta allegro, wewnętrzne ID sklepu itp). Unikalne dopiero w połączeniu z polem "order_source" (np. konto ebay i konto allegro mogą mieć taki sam numer ID, ale dwa konta allegro zawsze mają różne ID).
order_source_infovarchar(200)Opis źródła zamówienia - np. adres sklepu lub nick sprzedawcy Allegro (pole obecnie niedostępne!)
order_status_idintStatus zamówienia (lista statusów do pobrania metodą getOrderStatusList
date_addintData utworzenia zamówienia (format unix time)
date_confirmedintData potwierdzenia zamówienia, jeśli potwierdzone (format unix time)
date_in_statusintData od której zamówienie znajduje się w aktualnym statusie (format unix time)
confirmedboolFlaga informująca czy zamówienie jest potwierdzone
user_loginvarchar(100)Login użytkownika Allegro lub ebay
currencychar(3)Waluta (np. PLN, EUR)
payment_methodvarchar(100)Metoda płatności
payment_method_codboolFlaga informująca czy rodzaj płatności jest pobraniowy (opłata przy odbiorze)
payment_donefloatWpłacona kwota
user_commentsvarchar(1000)Komentarz kupującego
admin_commentsvarchar(200)Uwagi sprzedawcy
emailvarchar(150)Adres email kupującego
phonevarchar(100)Numer telefonu kupującego
delivery_methodvarchar(100)Nazwa sposobu dostawy
delivery_pricefloatKoszt dostawy brutto
delivery_package_modulevarchar(12)Nazwa kuriera (jeśli nadano przesyłkę)
delivery_package_nrvarchar(40)Numer nadawczy przesyłki (jeśli nadano przesyłkę)
delivery_fullnamevarchar(100)Adres dostawy - imię i nazwisko
delivery_companyvarchar(100)Adres dostawy - firma
delivery_addressvarchar(100)Adres dostawy - ulica i numer domu
delivery_postcodevarchar(100)Adres dostawy - kod pocztowy
delivery_cityvarchar(100)Adres dostawy - miasto
delivery_countryvarchar(20)Adres dostawy - kraj
delivery_country_codechar(2)Adres dostawy - kod kraju (dwuliterowy, np PL)
delivery_point_idvarchar(40)Odbiór w punkcie - identyfikator punktu odbioru
delivery_point_namevarchar(100)Odbiór w punkcie - nazwa punktu odbioru
delivery_point_addressvarchar(100)Odbiór w punkcie - adres punktu odbioru
delivery_point_postcodevarchar(100)Odbiór w punkcie - kod pocztowy punktu odbioru
delivery_point_cityvarchar(100)Odbiór w punkcie - miasto punktu odbioru
invoice_fullnamevarchar(200)Dane płatnika - imię i nazwisko
invoice_companyvarchar(200)Dane płatnika - firma
invoice_nipvarchar(100)Dane płatnika - NIP
invoice_addressvarchar(250)Dane płatnika - ulica i numer domu
invoice_postcodevarchar(20)Dane płatnika - kod pocztowy
invoice_cityvarchar(100)Dane płatnika - miasto
invoice_countryvarchar(20)Dane płatnika - kraj
invoice_country_codechar(2)Dane płatnika - kod kraju (dwuliterowy, np PL)
want_invoiceboolFlaga oznaczająca czy klient chce fakturę (1 - tak, 0 - nie)
extra_field_1varchar(50)Wartość z "pola dodatkowego 1" - sprzedawca może trzymać tam dowolne informacje
extra_field_2varchar(50)Wartość z "pola dodatkowego 2" - sprzedawca może trzymać tam dowolne informacje
order_pagevarchar(150)Adres do strony z informacjami o zamówieniu
pick_stateintFlaga informująca o stanie zebrania produktów zamówienia (1 - zebrano wszystkie produkty, 0 - nie zebrano wszystkich produktów)
pack_stateintFlaga informująca o stanie spakowania produktów zamówienia (1 - spakowano wszystkie produkty, 0 - nie spakowano wszystkich produktów)
productsarrayTablica zawierająca produktu zamówienia. Każdy element tablicy to również tablica, zawierająca pola:
storage (varchar(9)) - typ magazynu z którego pochodzi produkt (dostępne wartości: "db" - magazyn wewnętrzny BaseLinker, "shop" - magazyn sklepu internetowego, "warehouse" - podłączona hurtownia)
storage_id (int) - identyfikator magazynu z którego pochodzi produkt (jeden z magazynów BaseLinkera lub jeden z podłączonych do konta sklepów). Puste jeśli magazyn nie jest znany
order_product_id (int) - identyfikator pozycji zamówienia z managera zamówień BaseLinker
product_id (varchar(50)) - identyfikator produktu w magazynie BaseLinkera lub magazynie sklepu. Puste jeśli numer produktu nie jest znany
variant_id (varchar(30)) - identyfikator wariantu produktu. Puste jeśli numer wariantu nie jest znany
name (varchar(130)) - nazwa produktu
sku (varchar(40)) - sku produktu
ean (varchar(32)) - ean produktu
auction_id (varchar(20)) - numer aukcji (jeśli zamówienie pochodzi z allegro/ebay)
attributes (varchar(150)) - szczegółowe atrybuty produktu, np "Kolor: niebieski" (nazwa wariantu)
price_brutto (float) - cena brutto pojedynczej sztuki
tax_rate (int) - stawka VAT
quantity (int) - ilość sztuk
weight (float) - waga pojedynczej sztukiPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: