Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getOrdersByEmail
Metoda umożliwia wyszukanie zamówień związanych z podanym adresem e-mail. Funkcja przeznaczona do wykorzystania we wtyczkach do klientów poczty (programach typu thunderbird, outlook).


Parametry wejściowe
emailvarchar(50)Adres e-mail dla którego wyszukujemy zamówienia.Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
ordersarrayTablica z informacjami o znalezionych zamówieniach. Każde zamówienie opisane jest polami wymienionymi poniżej.
order_idintIdentyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker
order_status_idintStatus zamówienia (lista statusów do pobrania metodą getOrderStatusList
date_in_statusintData od której zamówienie znajduje się w aktualnym statusie (format unix time)
date_addintData utworzenia zamówienia (format unix time)Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: