Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getProductsData
Metoda umożliwia pobranie dokładnych danych wybranych produktów z magazynu BaseLinkera lub magazynu sklepu/hurtowni podłączonych do BaseLinkera.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
productsarrayTablica z numerami ID produktów do pobraniaDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
productsarrayTablica z produktami zawierająca pola wymienione poniżej
| - product_idvarchar(30)Główny identyfikator produktu.
| - eanvarchar(32)Numer EAN produktu.
| - skuvarchar(32)Numer SKU produktu. Można uzupełnić np numerem produktu w zewnętrznym systemi. Umożliwi to później odbudowanie listy powiązań produktów jeśli zostałyby utracone.
| - namevarchar(200)Nazwa produktu
| - quantityintStan magazynowy
| - price_nettofloatCena netto
| - price_bruttofloatCena brutto
| - price_wholesale_nettofloatCena hurtowa netto
| - tax_rateintStawka VAT (np "23")
| - weightfloatWaga w kilogramach
| - descriptiontextOpis produktu
| - description_extra1textDodatkowy opis produktu
| - description_extra2textDodatkowy opis produktu
| - description_extra3textDodatkowy opis produktu
| - description_extra4textDodatkowy opis produktu
| - man_namevarchar(50)Nazwa producenta
| - man_imagevarchar(100)Pełny adres loga producenta
| - category_idintID kategorii produktu (kategoria musi zostać utworzona wcześniej przez metodę addCategories)
| - imagesarrayTablica zawierająca zdjęcia produktu. Każdy element tablicy to osobne zdjęcie.
| - featuresarrayTablica zawierająca cechy produktu w formie listy. Każdy element tablicy to również tablica, zawierająca dwa elementy:
0 (varchar) - nazwa parametru np "rozdzielczość"
1 (varchar) - wartość parametru, np "Full HD"

| - variantsarrayTablica zawierająca dostępne warianty produktu. Każdy element tablicy to również tablica, zawierająca elementy:
variant_id (int) - identyfikator wariantu
name (varchar) - pełna nazwa wariantu
price (float) - cena wariantu
quantity (int) - stan magazynowy wariantu sku (varchar) - numer magazynowy SKU wariantu
ean (varchar) - numer EAN
| - [inne]...Funkcja może zwracać dodatkowe pola stworzone indywidualnie dla danego sprzedawcy w pliku integracyjnym jego sklepu internetowegoPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: