Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getProductsList
Metoda umożliwia pobranie dokładnych danych wybranych produktów z magazynu BaseLinkera lub magazynu sklepu/hurtowni podłączonych do BaseLinkera.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
filter_category_idvarchar(30)(nieobowiązkowe) Pobranie produktów z konkretnej kategorii (nieobowiązkowe)
filter_limitvarchar(30)(PRZESTARZAŁY) (nieobowiązkowe) limit zwróconych kategorii w formacie SQLowym ("ilość pomijanych, ilość pobieranych")
filter_sortvarchar(30)(nieobowiązkowe) wartość po której ma być sortowana lista produktów. Możliwe wartości: "id [ASC|DESC]", "name [ASC|DESC]", "quantity [ASC|DESC]", "price [ASC|DESC]"
filter_idvarchar(30)(nieobowiązkowe) ograniczenie wyników do konkretnego id produktu
filter_eanvarchar(320)(nieobowiązkowe) ograniczenie wyników do konkretnego ean
filter_skuvarchar(32)(nieobowiązkowe) ograniczenie wyników do konkretnego sku (numeru magazynowego)
filter_namevarchar(100)(nieobowiązkowe) filtr nazw przedmiotów (fragment szukanej nazwy lub puste pole)
filter_price_fromfloat(nieobowiązkowe) dolne ograniczenie ceny (nie wyświetlane produkty z niższą ceną)
filter_price_tofloat(nieobowiązkowe) górne ograniczenie ceny
filter_quantity_fromint(nieobowiązkowe) dolne ograniczenie ilości produktów
filter_quantity_toint(nieobowiązkowe) górne ograniczenie ilości produktów
filter_availableint(nieobowiązkowe) wyświetlanie tylko produktów oznaczonych jako dostępne (wartość 1) lub niedostępne (0) lub wszystkich (pusta wartość)
pageint(NOWY) (nieobowiązkowe) Stronicowanie wyników (w przypadku magazynu BaseLinkera po 1000 produktów na stronę)Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
productsarrayTablica z produktami zawierająca pola wymienione poniżej
| - product_idvarchar(30)Główny identyfikator produktu.
| - eanvarchar(32)Numer EAN produktu.
| - skuvarchar(32)Numer SKU produktu.
| - namevarchar(200)Nazwa produktu
| - quantityintStan magazynowy
| - price_bruttofloatCena brutto produktu (z poziomu ten funkcji nie ma dostępu do ceny netto).Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: