Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getProductsQuantity
Metoda umożliwia pobranie stanów magazynowych z magazynu BaseLinkera lub magazynu sklepu/hurtowni podłączonych do BaseLinkera.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
pageint(nieobowiązkowe) Stronicowanie wyników (w przypadku magazynu BaseLinkera po 100 produktów na stronę)Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
productsarrayTablica z produktami zawierająca pola wymienione poniżej
| - product_idvarchar(30)Główny identyfikator produktu.
| - quantityintStan magazynowy
| - variantsarrayTablica z wariantami zawierająca pola wymienione poniżej
| - | - variant_idvarchar(30)Główny identyfikator wariantu.
| - | - quantityintStan magazynowyPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: