Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getSeries
(NOWA) Metoda umożliwia pobranie serii numeracji faktury/paragonu.


Parametry wejścioweDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
seriesarrayTablica z informacjami o seriach numeracji.
| - idintIdentyfikator serii numeracji
| - typevarchar(10)Typ numeracji - możliwe wartości (INVOICE, RECEIPT)
| - namevarchar(20)Nazwa numeracji
| - formatvarchar(30)Format numeracjiPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: