Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getStoragesList
Metoda umożliwia pobranie listy dostępnych magazynów, do których można odwoływać się przez API.


Parametry wejścioweDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storagesarrayTablica z magazynami zawierająca pola wymienione poniżej
| - storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
| - namevarchar(100)Nazwa magazynu
| - methodsarray(NOWY) Tablica zawierająca nazwy obsługiwanych przez magazyn metod.Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: