Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


setOrderFields
Metoda umożliwia edycję wybranych pól (np. danych adresowych, notatek itp.) konkretnego zamówienia. Należy podać wyłącznie te pola, które chce się edytować, pozostałe pola mogą zostać pominięte w zapytaniu.


Parametry wejściowe
order_idintIdentyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker. Pole obowiązkowe. Pozostałe pola są opcjonalne.
admin_commentsvarchar(200)Uwagi sprzedawcy
user_commentsvarchar(510)Komentarz kupującego
payment_methodvarchar(30)Metoda płatności
payment_method_codboolFlaga informująca czy rodzaj płatności jest pobraniowy (opłata przy odbiorze)
emailvarchar(150)Adres email kupującego
phonevarchar(100)Numer telefonu kupującego
user_loginvarchar(30)Login kupującego
delivery_methodvarchar(30)Nazwa sposobu dostawy
delivery_pricefloatKoszt dostawy brutto
delivery_fullnamevarchar(100)Adres dostawy - imię i nazwisko
delivery_companyvarchar(100)Adres dostawy - firma
delivery_addressvarchar(100)Adres dostawy - ulica i numer domu
delivery_postcodevarchar(100)Adres dostawy - kod pocztowy
delivery_cityvarchar(100)Adres dostawy - miasto
delivery_countryvarchar(20)Adres dostawy - kraj
delivery_country_codechar(2)Adres dostawy - kod kraju (dwuliterowy, np PL)
delivery_point_idvarchar(40)Odbiór w punkcie - identyfikator punktu odbioru
delivery_point_namevarchar(100)Odbiór w punkcie - nazwa punktu odbioru
delivery_point_addressvarchar(100)Odbiór w punkcie - adres punktu odbioru
delivery_point_postcodevarchar(100)Odbiór w punkcie - kod pocztowy punktu odbioru
delivery_point_cityvarchar(100)Odbiór w punkcie - miasto punktu odbioru
invoice_fullnamevarchar(100)Dane płatnika - imię i nazwisko
invoice_companyvarchar(100)Dane płatnika - firma
invoice_nipvarchar(100)Dane płatnika - NIP
invoice_addressvarchar(100)Dane płatnika - ulica i numer domu
invoice_postcodevarchar(100)Dane płatnika - kod pocztowy
invoice_cityvarchar(100)Dane płatnika - miasto
invoice_countryvarchar(20)Dane płatnika - kraj
invoice_country_codechar(2)Dane płatnika - kod kraju (dwuliterowy, np PL)
want_invoiceboolFlaga oznaczająca czy klient chce fakturę (1 - tak, 0 - nie)
extra_field_1varchar(50)Wartość z "pola dodatkowego 1" - sprzedawca może trzymać tam dowolne informacje
extra_field_2varchar(50)Wartość z "pola dodatkowego 2" - sprzedawca może trzymać tam dowolne informacje
pick_stateintFlaga informująca o stanie zebrania produktów zamówienia (1 - zebrano wszystkie produkty, 0 - nie zebrano wszystkich produktów)
pack_stateintFlaga informująca o stanie spakowania produktów zamówienia (1 - spakowano wszystkie produkty, 0 - nie spakowano wszystkich produktów)Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_codePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: