Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


setOrderPayment
Metoda umożliwia dodanie wpłaty do zamówienia.


Parametry wejściowe
order_idintNumer ID zamówienia
payment_donefloatKwota wpłaty. Wartość podmienia obecną wpłatę w zamówieniu (nie jest sumowana z poprzednią wartością). Jeśli kwota jest zgodna z wartością zamówienia, zamówienie zostanie oznaczone jako zapłacone.
payment_dateintData płatności w formie unixtime. Pole tymczasowo ignorowane!
payment_commentvarchar(30)Komentarz do płatności. Pole tymczasowo ignorowane!Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_codePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: