Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


setOrderProductFields
Metoda umożliwia edycję danych wybranych pozycji (np. ceny, ilości sztuk itp.) konkretnego zamówienia. Należy podać wyłącznie te pola, które chce się edytować, pozostałe pola mogą zostać pominięte w zapytaniu.


Parametry wejściowe
order_idintIdentyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker. Pole obowiązkowe.
order_product_idintIdentyfikator pozycji zamówienia z managera zamówień BaseLinker. Pole obowiązkowe.
storagevarchar(9)Typ magazynu z którego pochodzi produkt (dostępne wartości: "db" - magazyn wewnętrzny BaseLinker, "shop" - magazyn sklepu internetowego, "warehouse" - podłączona hurtownia)
storage_idvarchar(50)Identyfikator magazynu z którego pochodzi produkt (jeden z magazynów BaseLinkera lub jeden z podłączonych do konta sklepów). Wartość "0" w przypadku produktu z wewnętrznego magazynu BaseLinker.
product_idvarchar(50)Identyfikator produktu w magazynie BaseLinkera lub magazynie sklepu. Puste jeśli numer produktu nie jest znany
variant_idvarchar(30)Identyfikator wariantu produktu. Puste jeśli numer wariantu nie jest znany
auction_idvarchar(20)Numer aukcji (jeśli zamówienie pochodzi z allegro/ebay)
namevarchar(130)Nazwa produktu
skuvarchar(40)Numer SKU produktu
eanvarchar(40)Numer EAN produktu
attributesvarchar(150)Szczegółowe atrybuty produktu, np "Kolor: niebieski" (nazwa wariantu)
price_bruttofloatCena brutto pojedynczej sztuki
tax_rateintStawka VAT
quantityintIlość sztuk
weightfloatWaga pojedynczej sztukiDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_codePrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: