Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


updateProductsPrices
Metoda umożliwia masowe aktualizowanie cen produktów (i/lub ich wariantów) w magazynie BaseLinkera. Maksymalnie po 1000 produktów jednocześnie.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
productsarrayTablica z produktami. Każdy produkt to osobny element tablicy. Elementem jest tablica zawierająca elementy:
product_id (int) - Identyfikator produktu
variant_id (int) - Identyfikator wariantu produktu (0 lub brak wartości jeśli zmieniany jest produkt główny, nie wariant)
price_brutto (float) - Cena brutto
price_wholesale_netto (float) - Cena hurtowa netto (nie ma zastosowania w przypadku wariantów)
tax_rate (int) - Stawka VAT (np "23")
Może zostać podane tylko jedno pole z ceną (wtedy druga cena nie zostanie zaktualizowana). Stawka VAT musi być zawsze podana (w przypadku wariantów jest to stawka VAT głownego produktu).Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
counterintIlość odebranych elementów.
warningsarrayTablica z ostrzeżeniami dotyczącymi aktualizowania produktów. Kluczem każdego elementu jest identyfikator nadesłanej kategorii, wartością jest komunikat błędu dodawania. Zwracane są tylko te klucze które zawierają jakiś błądPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: