Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


updateProductsQuantity
Metoda umożliwia masowe aktualizowanie stanów magazynowych produktów (i/lub ich wariantów) w magazynie BaseLinkera lub magazynie sklepu/hurtowni podłączonych do BaseLinkera. Maksymalnie po 1000 produktów jednocześnie.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
productsarrayTablica z produktami. Każdy produkt to osobny element tablicy. Produkt składa się z 3 elementowej tablicy o elementach:
0 => numer ID produktu (varchar)
1 => numer ID wariantu (0 jeśli zmieniany jest produkt główny, nie wariant) (int)
2 => stan magazynowy (int)Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
counterintIlość odebranych elementów.
warningsarrayTablica z ostrzeżeniami dotyczącymi aktualizowania produktów. Kluczem każdego elementu jest identyfikator nadesłanej kategorii, wartością jest komunikat błędu dodawania. Zwracane są tylko te klucze które zawierają jakiś błądPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: