Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


createPackageManual
Metoda umożliwia wprowadzenie numeru przesyłki i nazwy kuriera do zamówienia (funkcja wykorzystana tylko do wprowadzania przesyłek utworzonych poza BaseLinkerem).


Parametry wejściowe
order_idintIdentyfikator zamówienia
courier_codevarchar(20)Kod kuriera
package_numbervarchar(40)Numer przesyłki (numer nadawczy)
pickup_dateintData nadania (format unix time)Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
package_idintID przesyłki
package_numbervarchar(40)Numer przesyłki (numer nadawczy)Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: