Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getCourierFields
Metoda umożliwia pobranie pól formularza do nadawania przesyłek dla wybranego kuriera.


Parametry wejściowe
courier_codevarchar(20)Kod kurieraDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
multi_packagesboolCzy kurier obsługuje kilka przesyłek (0/1).
fieldsarrayTablica z listą pól do nadania przesyłki zawierająca pola wymienione poniżej.
| - idvarchar(50)Id pola
| - namevarchar(50)Nazwa pola
| - typevarchar(10)Typ pola(dostępne select, checkbox, text, date)
| - desctextDodatkowy opis pola
| - optionsarrayLista dostępnych opcji (występuje dla select, checkbox).
Kluczem każdego elementu jest id opcji (varchar)
Wartością jest nazwa opcji (varchar)
| - show_fieldarrayLista pól dodatkowych które są dostępne dla wybranej opcji.
Kluczem każdego elementu jest (varchar) - id opcji dla której mają być dostępne dodatkowe pola (varchar)
Wartością jest lista pól które są dostępne dla tej opcji (array)
| - valuevarchar(50)Domyślna wartość dla danego pola
| - functionvarchar(20)Jeżeli ta wartość nie jest pusta oznacza to że pole ma dynamiczne opcje i aby pobrać aktualne opcje do konkretnego zamówienia należy odpytać zapytaniem getCourierServicesPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: