Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


getCourierServices
Metoda umożliwia pobranie dodatkowych usług kurierskich, które zależne są od innych ustawień przesyłki. Stosowane wyłącznie przy kurierach X-press oraz BrokerSystem. Nie dotyczy pozostałych kurierów, u których formularze mają stałe opcje. Do metody należy przesłać szczegóły przesyłki (format jak w createPackage) aby otrzymać spis dodatkowych usług.


Parametry wejściowe
courier_codevarchar(20)Kod kuriera
package_numbervarchar(40)Numer przesyłki (numer nadawczy)
account_idint(opcjonalny) Id konta do API kuriera pobranych z zapytania getCourierAccounts
Jeżeli puste weźmie pierwsze konto
fieldsarrayPola analogiczne jak w funkcji createPackage
packagesarrayPola analogiczne jak w funkcji createPackage



Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
servicesarrayLista dostępnych usług.
Kluczem każdego elementu jest id usługi (varchar)
Wartością jest nazwa usługi (varchar)



Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: