Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


createPackage
Metoda umożliwia tworzenie przesyłki w systemie wybranego kuriera.


Parametry wejściowe
order_idintIdentyfikator zamówienia
courier_codevarchar(20)Kod kuriera
account_idint(opcjonalny) Id konta do API kuriera pobranych z zapytania getCourierAccounts
Jeżeli puste weźmie pierwsze konto
fieldsarrayLista pól formularza pobranych z zapytania getCourierFields
Przy polu typu checkbox, w którym możliwe jest wybranie kilku opcji, informacje należy wysłać w osobnych tablicach np.
[
  {
    "id":"services",
    "value":"sms"
  },
  {
    "id":"services",
    "value":"email"
  },
]
| - idvarchar(50)Id pola
| - valuevarcharId opcji (wymagane przy polu typu checkbox, select) lub wartość (wymagane przy polu typu text, date)
Date - format unix time
packagesarrayTablica z listą przesyłek, wymagana waga przynajmniej jednej przesyłki. Informacja czy kurier obsługuje kilka przesyłek można otrzymać z odpowiedzi na zapytanie getCourierFields
| - weightfloatWaga w kilogramach
| - lengthfloatWysokość w centymetrach
| - widthfloatSzerokość w centymetrach
| - heightfloatWysokość w centymetrachDane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
package_idintID przesyłki
package_numbervarchar(40)Numer przesyłki (numer nadawczy)
courier_inner_numbervarchar(40)Wewnętrzny numer kurieraPrzykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: